Návod na korálkovanie: Jarná špirála

Akční sortiment korálků

Použitý materiál

  • 16 g Toho round 11 Metallic Hematite (ďalej farba A)
  • 16 g Toho round 11 Opaque Sour Apple (ďalej farba B)
  • 33 ks ohňovky 6mm Hematite
  • 3ks ohňovky 8mm Green
  • 3 ks stláčané lístočky Green
  • Fireline

Použité stehy

  • Herringbone špirála
  • Korálová technika
  • Plochý Peyo zo párneho počtu rokajl

Postup korálkovanie „Jarná špirála“

Krok 1 – špirála (herringbone špirála)

Na Fireline navlečte 2 rokajly farby A a 2 rokajly farvy B. Zviažte do krúžku, na jednej strane nechajte cca 20 cm Fireline pre ďalšiu prácu, pokračujte druhým koncom tak, aby niť vychádzala z rokajlov farby B. Navlečte 2 rokajl A a znovu prešite pôvodnú rokajl B a opäť novými rokajl A, aby sme sa dostali na kraj . Opakujte, až vznikne „rebríček“ ze 6 riadok (obr. 1).

Prvý krok korálkovanie

Spojte do krúžku, vznikne vám tak základ dutinky (obr. 2).

Detail prvého kroku korálkovanie

Ďalej pokračujeme takto: máme v krúžku tri dvojice rokajl ... ihla vychádza hore z jednej dvojice korálok, navlečieme jeden rokajl A a jeden B (vždy rovnaká farba nad sebou) a prevlečieme dvomi korálky nadol a jedným hore do ďalšej dvojice (obr. 3).

ďalší krok výroby jarnej špirály

Opakujeme stále dookola, nerobíme prechody do ďalších radov, vždy dvoma rokajl dolu a jedným nahor, tak nám vznikne krútená šnúra. Šijeme do dĺžky cca 60 cm. Fireline nadväzujte podľa potreby.

Krok 2 – strapce (koralová technika)

Na konci špirály ušijeme 6 strapcov vo farbe zodpovedajúcej stĺpčeku v špirále – teda 3 hematitové a 3 zelené.

V prípade hematitové postupujeme nasledovne: navlečieme 34 rokajlov farby A, zelený krčený lístoček, 4 rokajl farby A a prevlečieme 5. - 9. rokail nahor do návleku (obr. 4).

Ďalej vytvoríme prvé „vetvičku“ (celkom ich bude 5) - navlečieme 5 rokajlov A, hematitové ohňovky, 1 rokajl B a späť ohňovky a 3 rokajl A, nasledujú 3 rokajl A, 1 B a späť tromi rokajl nové „vetvičky“, 2 pôvodné a piatich zo základnej osnovy. Takto sa dostaneme do úrovne pre druhú vetvičku (obr. 5).

druhý krok korálkovanie

Opakujeme až hore, potom v špirále urobíme prechod do vedľajšej radu a pokračujeme so zeleným rokajlov: 30 rokajlov B, zelená ohňovky, 1 rokajl A a späť ohňovky a piatich rokajl farby B. Jednotlivé vetvičky sú šité rovnako ako u hematitových, len som použila iné farby (obr. 6).

Větvička

Týmto spôsobom ušijeme všetkých 6 vetvičiek. V špirále zapošijeme a odstrihneme zvyšok Fireline.

Krok 3 – Prevlečenie (plochý peyote)

Pokračujeme vytvorením oka na druhej strane špirály & ndash; zhruba v dĺžke 6 cm prišijeme k sebe a zapošijeme voľný koniec Fireline (obr. 7).

tretí krok korálkovanie

Teraz si ušijeme plochý opasok, ktorým prešitie prekryjeme. Pripravte si cca 1 meter Fireline a navlečte 12 rokajlov A (opäť nechajte cca 15 cm voľných – na zapošitie) a ďalší rad ušite pridaním 6 rokajlov – vždy jeden pridať, jeden vynechať (obr. 8).

pokračovanie tvorby špirály

Ďalšie radu už proste len pridávate rokajl do medzier. Šite do tej doby, než vzniknutý pásik neobepne oba zošité konce dutinky (pozor, Fireline na konci práce musia vychádzať z opačnej strany ako na začiatku!), Potom zošite ako zips – rokajl do seba krásne zapadnú. Oba voľné konce Fireline k sebe zviažte, kratšie zapošijte a odstrihnite (obr. 9).

Koniec tvorenie z korálok

Zvyšným koncom prišite pásik k dutinke, aby sa voľne nepohyboval po náhrdelníka a do vzniknutej medzery nad jednou dutinkou všijte tri hematitové ohňovky (obr. 10). Zapošijte a ustřihěte. tým sme u konca korálkovanie.

Ukončenie korálkovanie)

Finálna podoba výrobku

Finálna podoba jarné špirály

Autorka: Lucie Svobodová (FB)

 

 Tvorte návody na korálkovanie