Súťaž o 28 EUR darčekový poukaz

Na Facebooku súťažíme o darčekový poukaz na tovar podľa vlastného výberu v hodnote 28 EUR. Stačí odpovedať na jednoduchú otázku a výhra môže byť vaša!

Prejsť na súťaž >>

 

 

pravidlá súťaže

Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky a priebeh súťaže určené návštevníkom Facebooku.

1. usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Rangl Lukáš sídlom Dalešice 76, Rychnov na Nisou 46802
IČ: 72599081, DIČ: 8012022535.

2. organizátor súťaže

Organizátorom súťaže nie je Facebook, ale spoločnosť Rangl Lukáš sídlom Dalešice 76, Rychnov na Nisou 46802, IČ: 72599081, DIČ: 8012022535. (Ďalej len prevádzkovateľ).

3. termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v období od 18. 10. 2016 do 28. 10. 2017 na území Českej republiky a slovenský republiky.

4. účasť v súťaži

Súťaže sú oprávnení sa zúčastniť osoby, ktoré splnia pravidlá registrácie do súťaže. Zo súťaže sú vopred vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k prevádzkovateľovi súťaže alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v priamej rade. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť iba s jednou súťažné fotografiou.

5. podmienky priebehu súťaže

Podmienkou súťaže je odpovedať na súťažnú otázku.

6. vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry

O víťazovi rozhodne najbližší a najrýchlejší správny odpoveď na súťažnú otázku.

Odmeny pre víťaza budú nasledujúce:

1. Miesto - Poukaz na nákup v dodnote 28 EUR

Ceny výhercovi dostane do 14 dní od vyhlásenia výsledkov.  Výhra bude zaslaná na dohodnutú adresu. Neprevzatie si výhry alebo nedohodnuté si iného termínu zapríčiní, že výhra zostane vo vlastníctve prevádzkovateľa a nebude súťažiacemu odovzdaná. Každý sa môže zúčastniť súťaže iba  raz.

 

7. všeobecné ustanovenia, ďalšie podmienky, práva a povinnosti

  • Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá, a to bez udania dôvodov.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu.
  • Zmeny v súťaži sú účinné odo dňa ich sprístupnenie na webových stránkach prevádzkovateľa.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie podmienok súťaže. Všetky sťažnosti a prípadné spory spojené so súťažou posudzuje a s konečnou platnosťou rieši prevádzkovateľ.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený vyradiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil jej pravidlá alebo nesplnil podmienky na priznanie výhry. V takom prípade nebude výhercovi výhra odovzdaná.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený vylúčiť súťažné hlasy z podvodných alebo nedôveryhodných facebookových profilov.

 

8. osobnostné práva a osobné údaje

  • Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže prevádzkovateľovi.
  • Ďalej účastník súhlasí s tým, že v médiách, na webových stránkach, propagačných a reklamných materiáloch prevádzkovateľa môžu byť zverejňované osobné a iné registrované údaje, eventuálne obrazové záznamy výhercov súťaže, ku ktorých obstaranie dávajú konkurenti prihlásením do súťaže (registráciou) súhlas.

9. zverejnenie pravidiel

Pravidlá súťaže a výhercovia budú zverejnení na webových stránkach ceske-koralky.czSúťaž nájdete tiež na najväčšom súťažnom portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz